Droom en Daad draagt sinds 2016 bij aan kunst en cultuur in Rotterdam. We ontwikkelen nieuwe culturele projecten en stimuleren initiatieven die de creativiteit, diversiteit en geschiedenis van de stad weerspiegelen.

Contact

Hartelijk dank voor uw interesse in Droom en Daad. Wij nemen geen aanvragen in behandeling. Voor eventuele financiering verwijzen we u graag door naar Rotterdamse Fondsen, kunst en cultuur subsidies van de gemeente Rotterdam en voordekunst.

ANBI
Stichting Droom en Daad is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI

Stichting Droom en Daad werd opgericht op 13 december 2016 en heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

 1. Naam: Stichting Droom en Daad
  RSIN: 857011984
  Contactgegevens:
  Parkstraat 4
  3016 BD Rotterdam
  info@droomendaad.nl
  www.droomendaad.nl
 2. Doelstelling
  Het als algemeen nut beogende instelling zoals bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, of een daarvoor in de plaats komende regeling, ontwikkelen van initiatieven, activiteiten en projecten ter bevordering van kunst en cultuur in Rotterdam, zomede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft uitdrukkelijk niet ten doel het maken van winst. De stichting mag geen uitkeringen doen aan haar oprichter of aan hen die deel uitmaken van haar organen.
 3. Beleidsplan
  De Stichting stelt zich ten doel initiatieven te ontplooien gericht op het bevorderen van kunst en cultuur in Rotterdam om zo een bijdrage te leveren aan het nog aantrekkelijker maken van de stad voor haar bewoners en bezoekers. De Stichting ziet mogelijkheden op diverse terreinen, zoals op het gebied van muziek, theater, dans, architectuur, film, etc. Hierbij zal de Stichting zich richten zowel op het stimuleren van en investeren in nieuwe projecten als op het geven van een extra impuls aan reeds bestaande programma’s en activiteiten. De Stichting heeft een directeur die samen met een team van ongeveer 10 FTE’s bij de ontwikkeling van deze activiteiten het voortouw zal nemen. De Stichting heeft voldoende middelen om haar in staat te stellen onafhankelijk in de komende jaren deze activiteiten te ontwikkelen en zal opereren vanuit een gehuurd pand, Parkstraat 4 te Rotterdam. De Stichting zal geen fondsen van derden aantrekken. De Stichting heeft een website waarop zij informatie over haar activiteiten plaatst.
 4. Bestuurssamenstelling
  Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris/penningmeester en een algemeen bestuurder.
 5. De bestuurders zijn:
  M. van der Vorm (voorzitter)
  C.O. van der Vorm (secretaris/penningmeester)
  J.M. Klarenbeek
 6. Beloningsbeleid
  De volgende uitgangspunten zijn de basis van het beloningsbeleid: het beloningsbeleid van de Stichting moet zo zijn dat uitstekende mensen kunnen worden aangetrokken en in dienst blijven en dat de Stichting in staat is om haar doelstellingen zo goed mogelijk na te streven. Het beloningsbeleid richt zich er op dat de directeur en de medewerkers zich inzetten voor de belangen van de Stichting. Integriteit en soliditeit staan hierbij voorop. Het beloningsbeleid is transparant en toepasbaar qua structuur en methodiek op alle medewerkers. De Stichting kent geen bonusregeling, dertiende maand of eindejaarsuitkering en stelt geen leaseauto’s en dergelijke ter beschikking. Het Bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding.

Directieverslag Stichting Droom en Daad 2022 (pdf)

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Droom en Daad 2022 (pdf)

Directieverslag Stichting Droom en Daad 2021 (pdf)

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Droom en Daad 2021 (pdf)