veel gestelde vragen

Waarom is Stichting Droom en Daad opgericht?
Stichting Droom en Daad is opgericht om Rotterdam nog mooier en beter te maken door projecten te initiëren en te ondersteunen op het gebied van kunst en cultuur.

Voor wie is Droom en Daad opgericht?
Voor de bewoners en bezoekers van Rotterdam. Stichting Droom en Daad bereikt met haar projecten jong, oud, rijp en groen, en alle lagen van de samenleving.

Wat wil Stichting Droom en Daad ervoor terug?
Blije bewoners en bezoekers van de mooie stad Rotterdam.

Droom en Daad verdient toch ook geld met de projecten, waar gaat dat dan naar toe?
Stichting Droom en Daad is een stichting. Dat betekent dat het statutair bepaald is dat eventuele inkomsten direct terugvloeien naar de stichting. Die stichting gebruikt dat geld vervolgens weer voor culturele projecten die Rotterdam mooier en beter maken.

Waarom richt Droom en Daad zich op kunst en cultuur?
Kunst en cultuur verrijkt de mens, jong en oud. Tal van onderzoeken wijst uit dat zingen of een instrument bespelen, de ontwikkeling van basisvaardigheden bij kinderen ondersteunt. Ouderen die een klein concertje bezoeken, komen in contact met anderen. Bezoekers van Rotterdam blijven langer als er meer te zien en te doen is, wat de middenstand ten goede komt. En een ieder die schoonheid ervaart, in een mooi kunstwerk, een dansvoorstelling of een concert, wordt eventjes ‘opgetild’.

Hoe werkt Droom en Daad?
Stichting Droom en Daad is een ondernemende filantropische stichting. Wij kijken goed naar de impact van onze investering in de vorm van tijd, ervaring en netwerk. Droom en Daad gaat samenwerkingen aan en wij committeren ons aan het succes van een project.

Hoe kiest Droom en Daad projecten?
Stichting Droom en Daad heeft extra oog voor projecten die Rotterdams erfgoed ten goede komen. Het DNA van de stad zit in vele mensen en objecten, en vooral cultureel erfgoed vertelt verhalen over de stad die generaties overstijgen. Droom en Daad investeert graag in die oude parels om ze weer te laten stralen. Daarnaast speelt cultuur zich ook af in de openbare ruimte; daar waar mensen elkaar ontmoeten. De buitenruimte – en met name de groene buitenruimte – heeft de extra aandacht van Droom en Daad. Groen is voor en van iedereen, en maakt simpelweg mensen blij. Talent is een derde domein waar stichting Droom en Daad graag aan bijdraagt. Rotterdam kent veel en verschillend talent, en de stichting biedt hier graag ruimte aan. Of het jong modetalent is of ouder muziektalent; stichting Droom en Daad zoekt graag ruimte; letterlijk en figuurlijk, om dit talent te laten floreren in en voor Rotterdam.

Wat is de impact van de projecten van Droom en Daad?
Veel projecten hebben een korte en een lange termijn impact. Op korte termijn kan dat bezoekers naar een evenement zijn, op lange termijn kan dat een florerend culturele-makers klimaat zijn. Droom en Daad biedt een project ook de tijd om te rijpen.

Hoe meet de Droom en Daad de impact van de projecten?
Stichting Droom en Daad hanteert kwalitatieve en kwantitatieve meetpunten om te bepalen wat de impact van een project is. Zo kijkt de stichting bijvoorbeeld naar het aantal bezoekers (kwantitatief) van een evenement maar ook naar de tevredenheid van de bezoeker (kwalitatief).

Wat betekent ‘venture philantropy’ eigenlijk?
Venture Philantropy is een term die zoveel wil zeggen als ‘ondernemende filantropie’.

Filantropie betekent "liefde voor de mensheid"; in de zin van "het zorgen voor", "het voeden van", "het verbeteren van" of "het vergroten van" de levenskwaliteit of het ontwikkelingspotentieel van mensen. ‘Ondernemende filantropen’ zetten zich met meer dan alleen geld in voor het slagen van een project. Ze stellen ook hun tijd, ervaring en netwerk ter beschikking om het gemeenschappelijke doel te halen.

Wat stelt ‘samenwerking’ voor bij stichting Droom en Daad?
Stichting Droom en Daad hanteert een aantal waarden. De partners met wie de stichting samenwerkt, hebben eenzelfde of soortgelijke waarden. Ze willen allemaal de stad Rotterdam mooier en beter maken, en gaan daarbij met enthousiasme en voortvarendheid te werk.

Waarom bouwt Droom en Daad de Fenix om tot een ‘plek waar het verhaal van landverhuizers verteld wordt’?
De Fenix is de laatste loods aan de Maas die het verhaal kan vertellen van de miljoenen mensen die vanaf deze kaders op zoek gingen naar een nieuw bestaan in de nieuwe wereld: Amerika. Die verhalen worden in de Fenix ontsloten. Angst, hoop, liefde en geluk spelen allemaal mee wanneer een mens van land verhuist. Dit universele en tijdloze thema wordt straks door middel van de kunstwerken verteld.

Hoe kan ik een aanvraag bij Droom en Daad doen?
Droom en Daad heeft vanaf de oprichting gekozen om niet via de traditionele weg van ‘fonds en aanvrager’ te werken. Droom en Daad kiest zelf projecten en partners uit waarin Droom en Daad participeert. Daarnaast initieert Droom en Daad eigen projecten, zoals De Fenix en Het Batavierhuis.