wie wij zijn

Droom en Daad investeert in cultuur in Rotterdam. Tussen droom en daad staan dikwijls praktische bezwaren. Waar mogelijk nemen wij die weg. Dat doen we onafhankelijk, voortvarend en resultaatgericht.

team

Wim Pijbes, directeur
Laura Dufour, adjunct directeur
Ellen van der Windt, hoofd algemene zaken, directeur Batavierhuis
Maryline Preesman, financieel manager
Jacqueline Oeij, management assistent
José Timmermans, administratief medewerker
Laurens van de Werken, administratief medewerker
Anne Kremers, projectdirecteur FENIX
Roswitha Abraham, projectleider
Niels van Ham, projectleider gebouwen
Benno Lambooy, projectleider
Marit Luijckx, projectmedewerker
Gwen Rodenburg, projectleider
Sophia van Rooij, projectleider gebouwen
Carlijn Sonneveldt, projectleider
Femke van der Stoep, projectleider
Maud Verhoeff, projectmedewerker

anbi

Stichting Droom en Daad is opgericht op 13 december 2016 en heeft de ANBI-status.

veel gestelde vragen

Droom en Daad is opgericht om Rotterdam nog mooier en beter te maken. We investeren in cultuur. We initiëren culturele organisaties zoals FENIX, het Batavierhuis, het Veerhuis en de Muziekwerf.

Voor de bewoners en bezoekers van Rotterdam. Droom en Daad richt zich op de samenleving als geheel.

Droom en Daad is een filantropische stichting die belangeloos streeft naar zoveel mogelijk blije bewoners en bezoekers van de mooie stad Rotterdam.

Droom en Daad is een ANBI stichting. Dat betekent dat het statutair bepaald is dat eventuele inkomsten direct terugvloeien naar de stichting. Die stichting gebruikt dat geld vervolgens weer voor culturele projecten die Rotterdam mooier en beter maken.

Kunst en cultuur verrijken de mens, jong en oud. Uit onderzoek blijkt dat zingen of een instrument bespelen, de ontwikkeling van basisvaardigheden bij kinderen ondersteunt. Ouderen die een concert bezoeken, komen in contact met anderen. Bezoekers van Rotterdam blijven langer als er meer te zien en te doen is, wat o.a. de middenstand ten goede komt. En een ieder die schoonheid ervaart, in een mooi kunstwerk, een dansvoorstelling of een concert, wordt voor even ‘opgetild’.

Droom en Daad is een ondernemende filantropische stichting. Wij investeren in cultuur in Rotterdam. We initiëren culturele organisaties zoals FENIX, het Batavierhuis, het Veerhuis en de Muziekwerf. We kiezen zelf de partners uit waarmee we impactvolle projecten ontwikkelen.

Droom en Daad initieert culturele organisaties zoals FENIX, het Batavierhuis, het Veerhuis en de Muziekwerf. We hebben extra aandacht voor projecten die Rotterdams erfgoed ten goede komen. Het DNA van de stad zit in vele mensen en objecten, en cultureel erfgoed vertelt verhalen over de stad die generaties overstijgen. Cultuur speelt zich af in de openbare ruimte; daar waar mensen elkaar ontmoeten. De buitenruimte – en met name de groene buitenruimte – heeft de extra aandacht van Droom en Daad. Groen is voor en van iedereen en maakt mensen blij. Talent is een derde domein waar stichting Droom en Daad aan bijdraagt. Rotterdam kent veel en verschillend talent en de stichting biedt hier graag ruimte aan.

Droom en Daad hanteert kwalitatieve en kwantitatieve meetpunten om te bepalen wat de impact van een project is. Zo kijken we bijvoorbeeld naar het aantal bezoekers (kwantitatief), maar ook naar de tevredenheid van de bezoeker (kwalitatief).

Droom en Daad hanteert een aantal waarden. De partners met wie de stichting samenwerkt, hebben soortgelijke waarden en een gemeenschappelijk doel. Ze willen allemaal de stad Rotterdam mooier en beter maken, en gaan daarbij met enthousiasme en voortvarendheid te werk.

Filantropie betekent liefde voor de mensheid; in de zin van het zorgen voor, het voeden van, het verbeteren van of het vergroten van de levenskwaliteit of het ontwikkelingspotentieel van mensen. Ondernemende filantropen zetten zich met meer dan alleen geld in voor het slagen van een project. Ze stellen ook hun tijd, ervaring en netwerk ter beschikking om het gemeenschappelijke doel te halen. Venture Philantropy is een term die zoveel wil zeggen als ondernemende filantropie.

De Fenixloods II was de laatste beschikbare loods aan de Maas om het verhaal te vertellen van de miljoenen mensen die vanaf deze kades op zoek gingen naar een nieuw bestaan in de nieuwe wereld: Amerika. Die verhalen worden in FENIX verzameld, opnieuw verteld en op museale wijze gepresenteerd. Angst, hoop, liefde en geluk spelen allemaal mee wanneer een mens van land verhuist. Deze universele en tijdloze thema‘s worden straks verbeeld door authentieke historische objecten, hedendaagse kunstwerken, film, fotografie en persoonlijke documenten.

Wij investeren in cultuur in Rotterdam. We initiëren culturele organisaties zoals FENIX, het Batavierhuis, het Veerhuis en de Muziekwerf. We kiezen zelf de partners uit waarmee we impactvolle projecten ontwikkelen.